40 Contoh Soal Teks Puisi Rakyat (PG dan Esay) Kurikulum 2013

Dalam rangka mengevaluasi tingkat pemahaman dan penguasaan materi Puisi Rakyat pada pelajaran
Bahasa Indonesia semester genap tingkat kelas 7/VII SMP, berikut kami sajikan kumpulan soal-soal pilihan ganda maupun uraian/esai bahasa Indonesia untuk dapat dipelajari oleh adik-adik sekalian. 

Contoh Soal Teks Puisi Rakyat

Ada sekitar 30 contoh soal pilihan ganda dan 10 soal uraian/esai bahasa Indonesia kelas VII/7 semester 2 (genap) yang bisa Anda jadikan rujukan dalam menjawab tugas dari guru.

PETUNJUK UMUM

  • Tulis namamu di sudut kanan atas.
  • Bacalah setiap soal dengan teliti.
  • Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
  • Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Contoh Soal Puisi Rakyat Pilihan Ganda (PG)

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D!

1. Istilah lain dari puisi rakyat adalah…

a. Puisi bebas c. puisi baru

b. Puisi modern d. puisi lama

2.  Cari olehmu akan sahabat

Yang dapat dijadikan obat

Tema gurindam di atas adalah berisi…

a. teka-teki c. nasihat

b. berkah d. motivasi

3. Salah satu ciri pantun adalah bersajak …

a. a-a-a-a c. a-b-a-b

b. b-b-b-b d. a-b-c-d

4. Puisi rakyat yang bersajak a-a, b-b, c-c disebut

a. pantun c. syair

b. gurindam d. lirik

5. Anak nelayan menangkap pari

Sampan karam melanggar karang

Amatlah malang nasibku ini

Ayah tiada ibu pun berpulang

Puisi rakyat di atas termasuk..

a. gurindam c. syair

b. puisi d. pantun

6. Perteguh jua alat perahumu

Hasilkan bekal air dan kayu

Dayung pengasuh taruh di situ

Supaya laju perahumu itu

Kutipan puisi lama di atas termasuk dalam kategori

a. gurindam c. pantun

b. puisi d. syair

7. Janganlah menunda pekerjaan 

Hindari menyia-nyiakan waktu 

Larik- larik puisi tersebut menggunakan kalimat ….

a. anjuran c. larangan

b. ajakan d. perintah

8. Perhatikan pantun berikut.

Aduh-aduh si burung … (1)

Bulunya lebat seperti … (2)

Aku dengar adik  … (3)

Punya sahabat yang suka… (4)

Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….

a. (1) jalak, (2) hujan, (3) galau, (4) usil.

b. (1) kenari, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan.

c. (1) bangau, (2) jaket, (3) galau, (4) jail.

d. (1) bangau, (2) mantel, (3) galau, (4) bandel.

9. Berikut ini yang termasuk fungsi pantun, kecuali …

a. untuk hiburan c. sebagai pengantar tidur

b. untuk memulai suatu permainan d. sebagai alat pengendali sosial

10. Perhatikan gurindam berikut ini!

Jika hendak mengenal orang mulia

Lihatlah kepada kelakuan dia

Maksud isi gurindam tersebut adalah ….

a. Kemuliaan seseorang bergantung pada derajat sosialnya.

b. Kemuliaan dan derajat seseorang terlihat dari kelakuannya sehari-hari.

c. Lihatlah kelakuan sehari-hari orang mulia yang kita kenal.

d. Kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupanya setiap hari.

11. Salah satu puisi lama yang berasal dari negara India adalah…

a. Pantun c. syair

b. gurindam d. dongeng

12. Perhatikan puisi lama berikut ini!

Bunga kenanga di atas kabur

pucuk sari pandan jawa

Apa guna sombong dan takabur

rusak hati badan binasa

Teks pantun tersebut termasuk jenis pantun …

a. Adat c. anak-anak

b. Jenaka d. agama

13. Perhatikan kutipan syair berikut!

Wahai pemuda kenali dirimu

Ialah perahu tamsil tubuhmu

Tiadalah berapa lama hidupmu

Ke akhirat juga kekal dirimu

Syair di atas bertema . . . .

a. Para pemuda harus mengenali asal-usul dirinya sebaik mungkin

b. Para pemuda harus mengetahui jati dirinya

c. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya

d. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja

14. Berikut ciri-ciri syair yang tepat adalah….

a. Empat baris sebait, bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata.

b. Empat baris setiap baitnya, bersajak aaaa, terikat jumlah suku kata. 

c. Sebait empat baris, bersajak abab, terdiri atas 8 – 12 suku kata.

d. Sebaris empat bait, bersajak sama, terikat jumlah suku kata.

 

15. Perhatikan ciri-ciri puisi rakyat berikut ini untuk menjawab soal 15-16!

1. Terdiri dari dua baris dalam sebait

2. terdiri dari empat baris dalam sebait

3. Berisi nasihat atau kata-kata mutiara

4. Bersajak a-a-a-a

5. Bersajak a-b-a-b

6. Bersajak a-a

7. Semua baris adalah isi

8. Baris 1-2 sampiran,baris 3-4 isi

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang terkategori ciri-ciri syair adalah …

a. 2-4-7 c. 2-5-8

b. 1-6-7 d. 1-3-6

15. Adapun ciri-ciri pantun berdasarkan ciri-ciri puisi rakyat di atas adalah …

a. 2-4-7 c. 2-5-8

b. 1-6-7 d. 1-3-6

      

 16 .  Perhatikan larik-larik pantun berikut!

1).Mendapat kawan senang rasanya

2).Ikan laut enak rasanya

3).Bila dimasak dan dimakan

4).Tentu boleh kita berkenalan

Susunlah larik pantun di atas dengan benar . . 

a. 4 – 3 – 2 – 1 c.  4 – 2 – 1 – 3

b. 1 – 3 – 2 – 4 d. 2 – 3 – 1 – 4

17. Setelah berusaha belajar lebih giat dan serius, Rahmat mendapat peringkat pertama di kelas. Ia sangat senang karena akan memperoleh hadiah atas prestasinya itu.

Pantun yang selaras dengan ilustrasi di atas adalah …

a. Bila kita ingin ke pasar

        Pasar modern ada di mall

        Ayo kita bergiat belajar

        Supaya nilainya maksimal

b. Kuda poni si kuda kepang

Tubuhnya tinggi larinya cepat

Riang hati bukan kepalang

Hadiah prestasi akan didapat

c. Sari kelapa buah nira

Nira diolah untuk sedekah

Gembira hati tiada terkira

Ibu datang bawa hadiah

d. Pergi ke goa Jatijajar

Banyak orang bertamasya

Mari kita giat belajar

Supaya orang tua bahagia

18.  

Pergi ke laut membawa jala,

Jala ditebar sambil mengingat;

Meski hidup banyak kendala,

Haruslah kita selalu semangat.

Isi pantun di atas adalah …

a. Janganlah putus asa dengan nasib yang telah digariskan

b. Kita harus selalu membantu sesama manusia agar hidup kita jadi bahagia.

c. Jika kita berusaha dengan keras, maka cita-cita akan tercapai.

d. Meski kehidupan banyak cobaan dan aral melintang, kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap              semangat berjuang.

19. Kalau ada sumur di ladang,

…..

…..

Bolehlah kita berjumpa lagi.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi larik kedua dan ketiga pantun di atas adalah ….

a. Bolehlah kita menumpang mandi.

Kalau ada umurku panjang,

b. Kita boleh mandi sambil berlari

Kalau sedang bermain di ladang

c. Kita akan mandi bersama

Kalau kita mempunyai umur yang panjang

d. Bolehlah kita menimbanya

kalau ada uang banyak

20. Buah cempedak buah durian

Pergi ke pekan naik sepeda

(…) 

(…) 

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah …

A. Jangan ragu berbuat baik

Senyum saja sudah ibadah

B. Pikir dulu sebelum bertindak

Menyesal kemudian tiada guna

C. Mari kita jalin silaturahmi

Untuk menambah sanak saudara

D. Supaya tidak sesal kemudian

Diperlukan selalu sikap waspada

21. Sari kelapa buah markisa

Markisa  diolah untuk sedekah

Gembira hati tiada terkira

Bunda datang bawa hadiah

Baris yang merupakan sampiran berdasarkan pantun di atas adalah ….

a. Sari kelapa buah markisa – Bunda datang bawa hadiah

b. Sari kelapa buah markisa – markisa diolah untuk sedekah

c. Markisa diolah untuk sedekah – Gembira hati tiada tara

d. Gembiara hati tiada tara – Bunda datang bawa hadiah

22. Joko sangat gembira, sepeda yang ia impikan selama ini menjadi kenyataan. Sepeda itu, hadiah dari ayah karena ia mendapat peringkat bagus di kelas.

Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ….

A. Raja buah si raja pisang

Sedap disantap di kala senja

Riang hati bukan kepalang

Sepeda impian di depan mata

B. Kota Jambi kota beradat

Tempat tinggal sanak saudara

Mari kita belajar giat

Supaya kelak tidak sengsara

C. Buah duku buah durian

Dibeli ibu di pasar kenari

Senang hati dapat undian

Seperti mimpi siang hari

D. Ke Selat beli ikan selar

Beli juga tempoyak durian

Jika kita rajin belajar

Prestasi tinggi mudah diraih

23.

Rumput jadi rakit sederhana

Ringan ada di air tengah

[…] 

[…] 

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang tersebut adalah .…

A. Bila kamu rajin belajar

    Prestasi pasti akan diraih

B. Untuk dapat raih nikmat

     Kerja keras dan ibadah

C.  Meskipun sedikit harta

     Jangan lupa bersedekah

D.  Jika ingin masuk surga

     Mari kita tebalkan iman

24.  

1. Pohon jati pohon bambu

2. Tumbuh rimbun menjadi pagar

3. Menangis adik di depan . . . .

4 . Melihat ibu pergi ke pasar.

Agar bersajak sama dengan larik pertama, kata yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah . . . .

a. pagar c. taman

b.  pintu d. rumah

25. Perhatikan larik-larik pantun berikut!

Ikan laut enak rasanya

Bila dimasak dan dimakan.

Mendapat kawan senang rasanya

Tentu boleh kita berkenalan.

Variasi bentuk sampiran dari kutipan pantun tersebut adalah . . .

a. Indahnya dunia persahabatan,

   Selamanya tak kan terlupakan.

b. Berkawan itu enak rasanya,

     Kawan lama dilupakan jangan.

c. Lihatlah awan biru warnanya,

    Ramai berarak seolah berjalan.

d. Beli duku di pasar minggu,

    Jangan lupa membeli baju.

26. Perhatikan pantun berikut!

Jalan-jalan ke kota Paris,

Lihat rumah berbaris-baris.

Biarpun mati di ujung keris,

Asal dapat si hitam manis.

Komentar yang tepat atas kutipan pantun tersebut adalah…

a. Mana mungkin bahagia apabila mati.

b. Pantun ini belum sempurna karena belum bersajak silang.

c. Pantun ini perlu diubah sampirannya.

d. Isi pantun ini tidak bagus ditiru.

27. Perhatikan pantun berikut!

Jalan-jalan ke pinggir sungai

Lihat nisan tidak bernama

……………………………………..

………………………………………

Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah . . . .

a. Kalau ingin lekas pandai

    Rajin belajar wajib hukumnya

b. Jawablah wahai ayah dan bunda

   
Siapa dia yang tinggi semampai

c. Jangan suka membeli tapai

    Bisa-bisa sakit perutmu

d. Sungguh indah pemandangan pantai

    Minum teh bersama ayah dan bunda

28. Rindu Dendan

Beta menunggu tidak tersabar,

Dalam hati berdebar-debar,

Rasa rindu tidak terkhabar,

Bila bersua tersenyum lebar.

Di DWI Maya beta khabarkan,

Rindu di hati beta luahkan,

Khabar tersusun beta tuliskan,

Untuk dikongsi bersama rakan.

Warkah abang sudahlah tamat,

Rindu di hati terlalu amat,

Cinta abang di hati tersemat,

Syaaban 1424 tamat.

Pesan yang disampaikan dalam syair tersebut …

a. Jangan gila karena cinta.

b. Jatuh cinta membawa duka.

c. Kerinduan seseorang akan menyiksa batin.

d. Kerinduan seseorang akan terobati dengan menuliskan surat.

29. Perhatikan bait berikut!

Usaha yang selalu ada

dapat mengubah nasib sengsara

karena Tuhan Maha Pemurah

selalu mendengar doa dan pinta

Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut, kecuali . . . .

a. baitnya terdiri atas empat baris

b. setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata

c. terdiri dari sampiran dan isi

d. rima akhir berpola a-a-a-a

30. Perhatikan kedua teks pantun berikut!

Teks Pantun 1

Limau purut lebat di pangkal,

sayang selasih condong uratnya.

Angin ribut dapat ditangkal,

hati yang kasih apa obatnya.

Teks Pantun 2

Lebat daun bunga tanjung,

berbau harum bunga cempaka.

Adat dijaga pusaka dijunjung,

baru terpelihara adat pusaka.

Perbedaan kedua jenis teks pantun tersebut adalah . . . .

a. Teks Pantun 1 berupa pantun perpisahan.

     Teks Pantun 2 berupa pantun nasihat.

b. Teks Pantun 1 berupa pantun nasihat.

     Teks Pantun 2 berupa pantun adat.

c. Teks Pantun 1 berupa pantun percintaan.

     Teks Pantun 2 berupa pantun adat

d. Teks Pantun 1 berupa pantun agama

     Teks Pantun 2 berupa pantun nasihat.

Contoh Soal Teks Puisi Rakyat Kelas 7 Esai

SOAL URAIAN

1. Terdapat pada nomor berapa saja struktur sampiran teks pantun berikut ini:

Elok rupanya kumbang jati, 1)

dibawa titik pulang petang. 2)

Tidak terkata besar hati, 3)

melihat ibu sudah datang. 4)

Daging dipotong berkerat-kerat, 5)

dicuri seekor kucing manja. 6)

Tekun belajar memang berat, 7)

tapi kelak terasa manfaatnya. 8)

2. Jalaskan perbedaan antara pantun dan gurindam!

3. Buatlah masing-masing 3 majas hiperbola, personifikasi, dan simile!

4. Sebutkan ciri-ciri puisi rakyat dari aspek kebahasaanya!

5. Ilmu insan setitik embun

Tiada umat sepandai Nabi

Kala nyawa tinggal di ubun

Turutlah ilmu insan nan mati

Makna isi pantun tersebut adalah …

6. Lengkapilah isi pantun berikut ini;

Jalan-jalan ke Batu Jajar

Luas sawah berhektar-hektar

    ……………

      ………………

7.   

Setiap bait terdiri atas empat baris.

Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata.

Bersajak a-a-a-a.

Semua baris adalah isi.

Bahasanya adalah kiasan.

Isi …. berupa nasihat, petuah, dongeng atau cerita.

Setiap baris dalam ….. punya makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu.

Ciri-ciri puisi lama di atas merupakan ciri dari….

8. Gurindam VII

Apabila banyak berkata-kata,

di situlah jalan masuk dusta.

Apabila banyak berlebih-lebihan suka,

itulah tanda hampir duka.

Apabila kita kurang siasat,

itulah tanda pekerjaan hendak sesat.

Apabila anak tidak dilatih,

jika besar bapanya letih.

Apabila banyak mencela orang,

itulah tanda dirinya kurang.

Apabila orang yang banyak tidur,

sia-sia sahajalah umur.

Apabila mendengar akan khabar,

menerimanya itu hendaklah sabar.

Apabila menengar akan aduan,

membicarakannya itu hendaklah cemburuan.

Apabila perkataan yang lemah-lembut,

lekaslah segala orang mengikut.

Apabila perkataan yang amat kasar,

lekaslah orang sekalian gusar.

Apabila pekerjaan yang amat benar,

tidak boleh orang berbuat onar.

Puisi lama di atas merupakan bagian dari gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang isinya bertema ….

9. Analisislah gurindam berikut ini, mulai dari struktur hingga pesan/nasihat yang hendak disampaikan dari setiap bait.

Hati kerajaan di dalam tubuh,

jikalau zalim segala anggota pun roboh.

Apabila dengki sudah bertanah,

datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,

di situlah banyak orang yang tergelincir.

Pekerjaan marah jangan dibela,

nanti hilang akal di kepala.

Jika sedikitpun berbuat bohong,

boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

Tanda orang yang amat celaka,

aib dirinya tiada ia sangka.

Bakhil jangan diberi singgah,

itupun perampok yang amat gagah.

Barang siapa yang sudah besar,

janganlah kelakuannya membuat kasar.

Barang siapa perkataan kotor,

mulutnya itu umpama ketur.

Di mana tahu salah diri,

jika tidak orang lain yang berperi.

10. Simpulkan isi dan tema syair di bawah ini!

Dengarlah para anak muda

Rajinlah belajar sepanjang masa

Ilmu itu tak akan habis dieja

Untuk bekal sepanjang usia

Ayo ke sekolah tak perlu malas

Belajar yang rajin di masing-masing kelas

Jaga sikap jangan jadi orang culas

Jangan biarkan hati berubah keras

Ke sekolah luruskan niatmu

Tekadkan hati mencari ilmu

Tak ada rugi belajar tiap waktu

Supaya baik masa depanmu

Jika kamu memiliki mimpi

Datanglah untuk belajar di sini

Bisa jadi bekal untuk diri

Pasti akan berguna di masa nanti

Ilmu akan membuatmu terjaga

Dari suramnya waktu serta masa

Cemerlang nantinya akan senantiasa

Menyinarimu saat masa dewasa

Dunia sekarang begitu maju

Jadikan ilmu sebagai pegangan

Sebagai benteng agar tidak tertipu

Sehingga hidup penuh kebahagiaan

Tuntut ilmu tanpa rasa jemu

Tak perlu khawatir kan rugi waktu

Pelajaran akan bermanfaat buatmu

Tuntun hidup jadi bahagia selalu

guru adalah sumur ilmu

Kita timba setiap waktu

mereka tidak pernah jemu

Apalagi menggerutu

Kita saja yang masih kurang

Belajar juga masih jarang

Masih suka berbuat curang

Akhirnya jadi terbelakang

Sudah saatnya kita bangkit

Dari semua rasa sakit

Hilangkan semua pikir sempit

Segera berlayar dengan rakit

Rakit kita untuk masa depan

Dengan layar pengetahuan

Melewati setiap kemalasan

Untuk meraih semua harapan

Karena kita generasi bangsa

Yang harus gagah perkasa

Melanjutkan setiap asa

Teruskan pahlawan sudah be
rjasa

Nah, demikianlah contoh soal Teks Puisi Rakyat kelas 7 baik pilihan ganda maupun esai. Semoga bermannfaat ya!

Posting Komentar

label: 'random', num: 6, showComment: true, showLabel: true, showSnippet: true, showTime: true, showText: 'Show All'